Erhvervsforhold


Mit arbejdsområde er erhvervsjuridisk rådgivning til mindre og mellemstore virksomheder.

Jeg rådgiver virksomheder om valg af virksomhedsform, udarbejdelse af interne aftaler mellem virksomhedens ejere, eksterne samarbejdsaftaler og overdragelse af ejerandele, leverandør og kundeaftaler. Herudover rådgiver jeg inden for IT-området, herunder såvel etablerede IT-virksomheder som start-ups, samt virksomheders udnyttelse af mulighederne inden for e-handel.

Kontrakter, IT, finansiering


Eksempler på konkrete områder er:

– virksomhedens kontrakter,
– forretningsbetingelser,
– stiftelse af selskaber,
– ejeraftaler,
– e-handel,
– IT-kontrakter,
– finansiering, m.v.

Konflikthåndtering og retssager


Som en del af mine arbejdsopgaver løser jeg endvidere virksomheders konflikter med tredjemand. En konflikt begynder uden for domstolene og vil blive forsøgt løst i mindelighed uden anlæggelse af retssag. I de tilfælde, hvor der ikke kan opnås en mindelig løsning fører jeg virksomhedens rets- og voldgiftssager.

 Eke