__

8. maj 2016 – E-HANDEL UDEN FOR DANMARKS GRÆNSER

E-commerce

Der er både fordele og ulemper med at have en webshop, men statistikken viser, at e-handel er stigende.

Fordelene er f.eks., at virksomheden ikke behøver at finde sine kunder i nærområdet, men med en fragtaftale kan levere varer og ydelser til kunder langt væk. Udover at det geografiske område udvides er fordelen med webshops lavere udgifter til f.eks. leje af lokaler og større andel af avancen, hvis alternativet er salg gennem flere forhandlerled eller fysiske butikker.

Med e-handel træder virksomheden ind i et juridisk set meget kompliceret område med international handel.

Et væsentligt aspekt for veldrevne webshops er spørgsmålet om de rettigheder og forpligtelser, der gælder for salg til købere i udlandet, herunder indenfor EU og udenfor EU og i resten af verden. Virksomheden bør overveje at sikre sig, at forretningsbetingelserne indeholder bestemmelser om lovvalg og værneting, dvs. hvilket lands lov der skal gælde og hvor en sag skal anlægges, hvis der opstår en tvist. Selvom virksomheden har medtaget en lovvalgsaftale i sine forretningsbetingelser, er der retsområder, hvor virksomheden ikke kan regne med, at bestemmelserne er gældende.
Det gælder f.eks. på området for forbrugeraftaler, hvilket i sagens natur er af stor betydning ved webshops. På fælleseuropæisk plan er der i EU etableret en række mininimusregler, der beskytter forbrugere i EU.

Advokatfirmaet rådgiver om valg af hvilke markeder, som virksomheden bør sælge til, samt bistår med udarbejdelse af forretningsbetingelser, der skal være gældende for virksomhedens nationale og internationale transaktioner. Ring på tlf. 29 80 52 97 eller skriv til cj@chrlaw.dk, hvis du vil have rådgivning i forbindelse med e-handel og forretningsbetingelser.