__

29. maj 2016 – ANSATTE OG SYGDOM – SYGEDAGPENGE DE FØRSTE 30 DAGE
Virksomheden går godt og du overvejer at ansætte din første medarbejder og skal afholde lønudgift. Men hvad hvis sygdom indtræffer og din ansatte bliver syg?

Sammenfatning: Selvom du ikke er forpligtet til at betale løn under sygdom (ikke-funktionærer) skal du betale sygedagpenge de første 30 dage. Private arbejdsgivere kan forsikre sig herimod ved at tegne Sygedagpengeforsikring. Samme mulighed gælder for virksomheder med ansatte med krav på løn under sygdom, som f.eks. funktionær-ansatte, jf. Funktionærlovens §5, eller arbejdstagere omfattet af en overenskomst med løn under sygdom.

Selvom du ikke er forpligtet til at betale løn under sygdom, kan du ikke regne med, at du ikke skal afholde en “lønudgift”. Det følger nemlig af Sygedagpengeloven, at arbejdsgiveren de første 30 dage er forpligtet til at betale sygedagpenge. Perioden betegnes derfor også for “Arbejdsgiverperioden”.

I 2016 udgjorde sygedagpengene 4.180 kr. / uge for en ansat med en overenskomstmæssig arbejdstid (37 timer). Det svarer til en timeløn på kr. 112,97. Dvs. virksomheden skal for en fuldtidsansat medarbejder betale kr. 4.180 pr. uge i sygedagpenge de første 30 dage. Fra og med den 31.e fraværsdag har virksomheden ret til at få refunderet sygedagpenge af det offentlige.

Sygedagpengeforsikringen
Hvis du som arbejdsgiver vil sikre dig mod sygdom, kan du tegne den s.k. ”Sygedagpengeforsikring”. Den giver dig ret til at få refunderet sygedagpenge allerede fra 2. fraværsdag. Forsikringen koster 0,79% af lønudgiften i virksomheden. Ikke alle kan tegne forsikringen. F.eks. må din samlede lønudgift i det foregående kalenderår ikke overstige 7.236.250 kr.

Funktionæransatte
Ved ansættelse af funktionærer gælder, at disse har krav på fuld løn under sygdom, jf. Funktionærlovens §5.

Efter 30 dage har arbejdsgiveren dog som i situationen ovenfor ret til at få refunderet det beløb, som den ansatte ville have fået af kommunen, dvs. sygedagpengesatsen. Private arbejdsgivere med funktionæransatte kan dog også tegne den s.k. ”Sygedagpengeforsikring”, der er beskrevet ovenfor. Hermed opnås mulighed for at få refunderet et beløb svarende til sygedagpengesatsen, dvs. kr. 4.180 pr. uge.

Ud fra bemærkningerne ovenfor vil jeg råde dig til at sætte dig ind i følgerne af sygdom for virksomhedens økonomi. Du bør i den forbindelse overveje, om du med fordel kan tegne den offentlige Sygedagpengeforsikring.

Ring på tlf. 29 80 52 97 eller skriv til cj@chrlaw.dk, hvis du vil have rådgivning i forbindelse med ansættelse af medarbejdere.

Artiklen erstatter ikke juridisk rådgivning.